Izatezko bikoteen baja udal erregistroan

Informazioa

Izapide hau informazio emateko besterik ez da, mota honetako eskariak egiteko Ugao Miraballesko Epaitegira jo.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Ezkontza ziurtagiria
 • Erroldatze-ziurtagiria
 • Nortasun-agiria
 • Heriotza ziurtagiria
 • Besteak
 • Elkarketa iraungitzearen jakinarazpena

Legezko informazioa

 • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa
 • Toki Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legea
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 42.4 artikuluan zehaztutako jakinarazpenak igortzeko irizpideak ezartzen dituen 1999ko apirilaren 14ko Agindua
 • Espainiako Kode Zibila
 • Izatezko Bikoteak arautzen dituen maiatzaren 7ko 2/2003 Legea
 • Datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea
 • Izatezko bikoteen zerga-araubideari buruzko urriaren 30eko 8/2003 Foru Araua
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroaren Erregelamendua onartzen duen ekainaren 22ko 124/2004 Dekretua

Oharrak

Izapide hau informazio emateko besterik ez da, mota honetako eskariak egiteko Ugao Miraballesko Epaitegira jo, Herriaren enparantza z/g (Ugao-Miraballes), edo 94 633 30 92 telefono zenbakira deitu.